2015 Geriatri Laura Viikarin ajatuksia vanhustenhuollon korjaamiseksi

Laura Viikari antoi luvan julkaista sähköpostikeskustelumme koskien vanhustenhuollon epäkohtien korjaamista, mutta muistutuksena hän ei ei halua leimautua poliittisesti mihinkään puolueeseen.

Vanhustenhuollon epäkohtien korjaaminen on ennenkaikkea yhteiskunnallisen arvokeskustelun asia. Vanhuspalvelulain säätämisestä näimme sen, ettei subjektiivista oikeutta hoitopaikkoihin tulla säätämään, lakeja säätämällä ongelmat eivät tule häviämään. Tämä on osaltaan tietysti raha ja resurssiasia. On selvä, että realiteetit pitää tunnustaa ja pystyä luomaan järjestelmä, jossa oikeudenmukaisesti tiettyjen kriteerien perusteella asetetaan toimintakykyyn perustuva taso sille milloin laitoshoito on ainoa järkevä vaihtoehto. Uskon, että taso on korkeampi jos ainoastaan kunnallinen taho on rahoittajana vrt tilanteeseen, jossa vanhus itse maksaa osan ja kunta osan.

En missään nimessä kannata ajatusta, että yhä huonompikuntoisia hoidetaan kotona. Tämän vuoksi geriatrinen poliklinikka Turkuun perustettiin, tukemaan äärirajoilla kamppailevaa kotihoitoa. Tätä kautta on voitu vähentää sairaalahoitojaksoja ja hoitojaksojen pituutta, jolloin on voitu terävöittää sitä, ketkä joutuvat sairaalaosastolle eli hoidettu oikeita potilaita oikeilla hoidon portailla. Toki meillä on edelleen liikaa potilaita odottamassa sairaalassa ympärivrk hoitopaikkaa ja tälle asialle pitäisi tehdä nopeasti jotakin. Minusta kaikkein monisairaimmat ja muistamattomimmat eivät kuulu enää kotihoidon piiriin eli heitä ei voi osastolta enää kotiuttaa. Harmillista on se, että heidän kuntonsa 3 kk odotusaikana sairaalassa (valtaosa siitä toteutuu vaikeimmissa tilanteissa sairaalassa) entisestään heikkenee, sairaalassa potilas saa muilta sairailta infektioita, (influenssa, noro), fysioterapeutteja ei riitä odottavien potilaiden kunnon ylläpitämiseen, hoitajat hoitavat akuuttien potilaiden suonensisäisiä lääkkeitä jne.

Hoivapaikkoja pitäisi siis ostaa tarpeen mukaan eikä joihinkin prosentteihin (vrt stm) tuijottaen, kunhan kriteerit verorahalla (ja myös kombona eli potilas + kunta) maksetulle laitoshoidolle ovat selvät ja kaikille avoimesti tiedossa. Uskon perustamamme kaltaisten poliklinikoiden antavan käsitystä kotihoidon todellisesta tilasta ja ongelman laajuudesta. Pyöröovi-ilmiötä pystytään vähentämään päivystyksissä kun on olemassa paikka jonne kotihoidon potilailla on lupa tulla (toki ammattihenkilön konsultaation perusteella).

Tulevaisuuden vanhustenhuollon päätösten tulee perustua faktoihin, ei mutu-tuntumaan tai kuvitelmiin, alueelliset erot ovat suuria ja siksi valtakunnalliset ylätason laatimat suositukset ovat turhan epätarkkoja ja joissakin tilanteissa ohjaavat kunnallista päätöksentekoa väärään suuntaan.

Vuoden 2015 Geriatri Laura Viikari

Kommentit

Jätä kommentti