Automaattimetro tulee kalliiksi

Kirjoitus luettavissa myös STADIN RUUSUSSA 02/14

Historia taitaa toistaa itseään. Helsingin metro valmistui 1982 aikataulustaan pahasti myöhästyneenä ja media arveli tuolloin, että maanalaisesta on tulossa sukupolvelta toiselle siirtyvä kallis perintö ( HS 28.5.14)
Samoin on nykyisen metron automatisointiprojektin suhteen. HKL:n oman arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on tällä hetkellä myöhässä 61 kuukautta alkuperäisen Sopimuksen mukaiseen sopimukseen verrattuna. Uusi Etenemissopimus allekirjoitettiin 27.5.2012 Siemensin kanssa ja tästäkin uudesta toimittajan hyväksymästä aikataulusta ollaan myöhässä 30 kk . Hgin metron valmiusaste on 57,3%. (28.5.14). Kaupunginhallituksen demariryhmä ei ymmärtääkseni hyväksynyt eikä allekirjoittanut tätä etenemissopimusta , mikä nyt jälkikäteen arvioituna oli viisas ratkaisu. HKL:n arvion mukaan Länsimetron automatisoinnin toimittaminen on myöhässä alkuperäisestä aikataulusta 44 kk ja Etenemisopimuksella hyväksytystä sitovasta aikataulusta 23 kk. Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 16,4% (28.5.14)

Aikataulullisesti eniten viivästymistä on aiheuttanut automaattisten laituriovien suunnittelu. Laiturioviratkaisulle on saatu hyväksyntä laiturioviin tulevasta tuntoherkästä reunasta (Safety Board Meeting 5.3.14), mutta tarvittava jatkosuunnittelu Siemensin osalta on vielä käynnissä. Hkl ja Siemens ovat neuvotelleet laituriovien lisä- ja muutostöistä ja Siemens haluaisi laskuttaa näistä lisätöistä 10,55 milj euroa. HKL taas katsoo, että näistä ei saisi aiheutua sopimuksen mukaisesti lisäkustannuksia. Hintariita on jumittanut asian etenemistä kohta 3 kk. Sopimusriitaa selvitetään HKL:n ja Siemensin johdon kanssa Berliinissä 2.6.14. Muita aikataulukriittisiä asioita ovat M 300 junien viivästyminen ja M 100 junien automatisoinnin viivästyminen, paloturvallisuuskysymykset ovien välissä. HKL:n toimitusjohtaja Lahderanta arvioi HKL:n johtokunnan kokouksessa että viivästymiset maksavat Helsingille ja Länsimetrolle keskimäärin arviolta noin miljoona euroa/viikko . Koko projekti on edennyt vuodessa vaivaiset 4 % ! Näistä raha-asioista riidellään sitten Etenemissopimuksessa sovitun välimiesoikeuden mukaisesti. Yhteistyökumppanina ja toimittajana Siemens ei ole esimerkillinen kumppani. Automaattiprojektia ja Siemensin välistä yhteistyötä parantamaan palkattiin vuosi sitten konsultti , mutta asia ei ole paljoakaan edistynyt hänen uutterasta ja hyvin palkatusta työstään huolimatta. Yhteistyön tasosta kertoo jotakin myös se, että HKL:n ja Siemensin yhteisissä kokouksissa kumpikin osapuoli kirjoittaa omat pöytäkirjansa. Keskusteluyhteyttä ja yhteistä tahtotilaa on ollut vaikea löytää. Siemens ja HKL ovat viestineet paljolti useiden satojen, pitkien sähköpostiviestien välityksellä. Siemensin Suomen metroasioista päättävää johtoa kävi kuultavana 8.5.14 kokouksessamme ja he saivat hyvin suorasanaista palautetta Siemensin toiminnasta kaikilta johtokunnan jäseniltä ansaitusti.

Ari Lehtisen kanssa olemme monesti tuoneet esiin kokouksissa keskustelua sopimusten purkumahdollisuudesta Siemensin suhteen ja että Siemensiltä pyydetään selvitys siitä , miten metroliikenne voidaan hoitaa manuaalisesti v 2016. Nyt 28.5.14 johtokunnan kokouksessa pöytäkirjaan kirjattiin viimeinkin tahtotilamme mukainen päätös . Johtokunta kehottaa liikennelaitosta varmistamaan neuvotteluissa Siemensin kanssa, että länsimetron liikenne voidaan käynnistää suunnitellusti elokuussa 2016. Siltä varalta, että asiasta ei saada ratkaisua johtokunta kehottaa liikennelaitosta selvittämään nopealla aikataululla muita sellaisia ratkaisuja, joiden avulla metroliikenne joka tapauksessa saadaan käynnistettyä länsimetron valmistumisen myötä Länsimetro Oy:n edellyttämässä aikataulussa.
Uutena luottamushenkilönä minut valittiin ”arjen asiantuntijana” HKL:n johtokuntaan. En ikinä arvannut etukäteen miten helteiseen paikkaan tulinkaan valituksi. SOTE/ Sairaala-kuntoutus ja hoivan ja vanhuspalveluiden työntekijänä minun on vaikea niellä tämän vuoden ja vuoden 2015 säästövaateita ja kireää budjettia samaan aikaan kun tunnelirakentamiseen ja metron automatisointiin upotetaan monia satoja miljoonia euroja. Valitettavasti maanalaisesta jää perintönä lapsilleni ja mahdollisille tuleville lapsenlapsillekin maksettavaksi erittäin kallis lasku.

Sinikka Vepsä, terveydenhoitaja
HKL:n johtokunnan jäsen

Kommentit

Jätä kommentti