Henkilöstömitoitusten tulee toteutua myös kotihoidossa

Vanhuspalvelulakiluonnos ja siihen säädetyt henkilöstömitoitukset ovat saaneet paljon julkisuutta viime päivinä. Peruspalveluministeri Guzenina-Richardson (sd) on oikeassa. Henkilöstömitoitus pitää olla säädettynä laissa näin edes vähimmäismäärä toteutuu. Suositusten mukainen henkilöstömitoitus vanhusten ympärivuorokautisessa ryhmäkodissa on 0.8 hoitajaa vanhusta kohti. Palveluasumisen puolella mitoitus on 0.6 hoitajaa. Sosiaalialan lupa- ja valvontavirasto Valvira on selvittänyt hoitopaikkojen henkilökuntamääriä. Kahdessa sadassa hoitolaitoksessa nykyistä pienemmätkään henkilöstömitoitussuositukset (0.6 ja 0.5)eivät toteutuneet.

Henkilöstömitoitukseen ei lasketa mukaan pelkästään hoitotyötä tekeviä hoitajia. Hyvään hoitoon ja palveluun tarvitaan riittävästi koulutettua ja motivoitunutta henkilökuntaa. Vanhustenhoidossa uuden henkilöstön rekrytoinnissa pitää olla erityisen tarkka, jotta vanhusten hyvä ja turvallinen hoito toteutuu. Fyysisesti hauraan, usein monisairaan ja muistiongelmaisen vanhuksen hoito vaatii onnistuakseen vankkaa ammattitaitoa ja moniammatillisen hoitotiimin yhteistyötä . Vanhustenhoitoon pitää saada lisää geriatriaan erikoistuneita lääkäreitä ja hoitajia.

Uskon, että vanhustenhoitoon saadaan lisää ammattitaitoista henkilökuntaa kun mitoitukset saadaan tarpeita vastaavaksi. Työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Palautteen työstään saa välittömästi vanhuksen silmistä, hymystä, halauksesta. Hyvä hoito ei ole vain pesuista, ruokailusta ja lääkehoidosta huolehtimista. Vankiloissakin ulkoillaan päivittäin.
Helsingin Kaupungin Sosiaaliviraston Vanhuspalveluiden slogan ”Omannäköinen vanhuus” ei toteudu ilman riittävää määrää koulutettua henkilökuntaa ja käsipareja. Henkilömitoituksia on lisättävä myös kotihoidossa, missä koulutetuista hoitajista on vielä suurempi puute kuin hoitolaitoksissa. Iltavuorossa hoitajalla voi olla klo 15-22 välillä jopa 18 kotikäyntiä matkoineen.
Kuntaliiton arvio 240 miljoonan euron lisäsummasta(Hs 23.7.12) tarvittaviin suositusten mukaisiin henkilöstömääriin on iso kustannus. Millaisen vanhustenhoidon me haluamme omaisillemme tai itsellemme?
Sinikka Vepsä, osastonhoitaja Helsinki

HS Mielipide 27.07.2012

Kommentit

Jätä kommentti