Jakomäen eikä muidenkaan lähikirjastojen henkilökuntamääriä ja aukioloaikoja  saa supistaa

Mielipidekirjoitukseni julkaisttin Helsingin Alueuutisissa

Valtuustonkokouksessa (29.8.2018 )moni meistä valtuutetuista ylisti Jakomäen Sydämen rakennushanketta, joka on tulevaisuudessa todella tärkeä päätös alueen kehityksen kannalta. Nyt samaan aikaan ollaan vähentämässä alueen kirjaston resursseja. Kirjaston henkilökunta on tehnyt hyvää työtä luodessaan ajan myötä luottamukselliset suhteet alueen monesti melko haastaviin ja moniongelmaisiin asukkaisiin. Jakomäen kirjasto on Helsingin kirjastoista yksi vaativampia työpaikkoja. Nyt vuosien työ luottamuksen saavuttamiseksi valuu hukkaan, jos henkilöstövähennykset toteutuvat suunnitellusti. Kirjaston henkilöstöresursseja on vähennetty jo vuodesta 2015 alkaen. Tilastollisesti Jakomäki on sosioekonomiselta asemaltaan ja  maahanmuuttajien lukumäärällään yksi Helsingin haasteellisempia kaupunginosia.

Nykyisellä henkilöstömäärällä kirjasto on pystytty pitämään auki ma-to klo 9-20, pe klo 9-16 ja la klo 10-16 kun käytettävissä on neljä työntekijää. Väkivalta- ja uhkatilanteilta on vältytty paljolti osaavien, tuttujen työntekijöiden ansiosta. Kirjaston ilta-aukioloaika on ollut tärkeä ja näkynyt selvästi myös koko alueen rauhoittumisena. Neljättä työntekijää ei voida korvata vaihtuvilla armeijan siviilipalvelusta suorittavilla nuorilla eikä lyhytaikaisilla vaihtuvilla työntekijöillä. Tämä ei ole laillistakaan. Suunniteltua tiimimallin mukaista työskentelyä ei ole mahdollista toteuttaa alueella, koska työntekijöitä ei yksinkertaisesti riitä tiimeihin.

Alueelta on lisäksi loppumassa  useita nuorille ja lapsille suunnattuja Helsinki-mallin hankkeita ( Pohjois-Helsingin bändikoulutoiminta, HAMin taideprojektit, Helsingin kaupunginteatterin projekti  ja Funaction harrastustoimintaa on supistettu). Jakomäen nuoret ovat viime kevään 2018 Ruuti Budjetti tiedonkeruussa toivoneet lisää hengailupaikkoja, josita kirjasto on ollut tärkeässä asemassa. Pohjoiselta alueelta puuttuu 20% kirjastojen henkilökunnasta Oodiin siirtymisen vuoksi. Jakomäestä on suhteellisen pitkä matka Oodiin ja matkakustannukset ovat jo esteenä monelle. Pääkaupunkiseudulla on vieri vieressä isoja kirjastoja Töölö, Pasila ja nyt Oodi. Mikäli alueiden eritymistä halutaan oikeasti vähentää niin nykyisen suunnittelun mukainen Jakomäen ja muiden lähikirjastojen henkilöstövähennykset ja aukioloaikojen supistamiset eivät tue tätä strategian mukaista toimintaa.

Sinikka Vepsä, sairaanhoitaja
Helsingin kaupunginvaltuutettu(sd)