Laitoshoito auttaisi monia päihdeongelmaisia

Päihdeongelmat kasvussa – samaan aikaan säästetään laitoshoidosta

Joka kolmas työssäkäyvä juo liikaa. Katja Boxberg ((Hs 5.2.14)esitteli tärkeän puuttumisen ja hoitoonohjauspolun työssäkäyville. Ikäihmisten, naisten ja nuorten päihteidenkäyttö ja siitä aiheutuneet terveydelliset haitat ja sairaudet lisääntyvät jatkuvasti. Samaan aikaan laitoshoidosta säästetään.

Avohoito ei valitettavasti pysty auttamaan kaikkia päihdeongelmaisia. Avohuollon palveluissa ei voida taata samankaltaista kontrolloitua päihteettömyyttä ja perustarpeiden (ravinto, lepo) täyttymistä kuin laitoskuntoutuksessa. Kannabiskoukusta irti päässyt nuori koki ”natsipaikasta” olleen apua (HS 30.1.14). Laitoshoidossa ja seurantatapaamisissa vertaistuki on tärkeää.
Monet kunnat säästävät nyt lyhytnäköisesti päihdeongelmaisten hoidossa. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän 29 jäsenkunnan omistamaa Mainiemen kuntoutumiskeskusta ajetaan parhaillaan alas. Tämä jättää monen pienen kunnan laitoskuntoutusta tarvitsevat päihdeongelmaiset asukkaat tyhjän päälle.

Kuntayhtymien omistamat päihdehoitokeskukset ja kuntoutumiskeskukset tarjoavat laadukasta ja yksityisiin vastaaviin palveluiden tuottajiin verrattuna halpaa kuntoutusta eri päihderiippuvuuksista kärsiville asiakkaille. Työterveyshuollon palveluiden tuottajien kannattaa tutustua ja hyödyntää myös näitä kuntayhtymien omistamia päihdehoito- ja kuntoutumiskeskuksia. Neljän viikon laitoskuntoutusjakso luonnonhelmassa ja poissa työelämän oravanpyörästä on auttanut monia. Päihdeongelmaisten hoidossa säästäminen on lyhytnäköistä toimintaa.

Sinikka Vepsä, terveydenhoitaja, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen jäsen (sd), Helsinki

Kommentit

Jätä kommentti