Nopea hoitoon pääsy on taattava kaikille tasavertaisesti

Kari Kaukinen (Vieraskynä HS 9.1.15) on oikeassa siinä, että työterveyshuollon pitäisi keskittyä perustehtäväänsä etenkin nyt kun työuria ollaan pidentämässä. Entisenä työterveyshoitajana Kelan korvaushakemus rumba turhautti ja vei kohtuuttomasti aikaa. Kelan roolin poistaminen ei muuta yksityisten työterveyshuoltopalveluiden tuottajien käyttäytymistä . Johtavana työterveyslääkärinä Kaukinen tietää, että työnhakuilmoituksissa haetaan markkinahenkistä työterveyshenkilöstöä. Yksityiset työterveyshuollon palveluiden tuottajat myyvät yrityksille mitä moninaisempia, laajempia ja kalliimpia terveystarkastuspaketteja. Samaan aikaan tutkimuksissa on todettu ettei näistä toimenpiteistä ole apua työssä jaksamisen suhteen . Työterveyshenkilöstön pitää jalkautua työpaikoille ja tuntea työntekijöiden työnkuva, työskentelyolosuhteet , ilmapiiri ja pureutua tätä kautta työssä jaksamisen parantamiseen. Työkyvyn arviointi, seuranta ja oikea aikainen kuntoutukseen ohjaaminen on tärkeää.

Pienille yrityksille lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto pitäisi korvata kokonaan. Julkisen puolen työterveyshuoltopalveluita kannattaa kehittää. Terveyskeskusten työterveyshuoltopalveluiden kehittäminen kaventaa terveyseroja. Tällä hetkellä työssä olevat työntekijät ja työelämän ulkopuolella olevat kuntalaiset ovat täysin eriarvoisessa asemassa. Nopea hoitoon pääsy pitää taata kaikille tasavertaisesti.

Kommentit

Jätä kommentti