OMAISHOITAJAT SÄÄSTÄVÄT KUNTIEN RAHAA

Helsingin kaupunki arvioi omaishoitajien lakisääteisen vapaapäiväoikeuden laajentamisen lisäävän kustannuksia ja esittää omaishoitajien kriteerien tarkistamista (HS Mielipide 15.1.).

Kuitenkin Kelan tutkimuksen mukaan esimerkiksi vanhuksen omaishoito tuo säästöä 20 000 euroa henkilöä kohden vuodessa. Ilman omaishoitoa yli 70-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden menot olisivat kaksinkertaiset.

Lakisääteinen vapaapäivä­oikeuden laajentaminen tuo huomattavia säästöjä tullessaan, jos sillä lisätään omaishoitajien jaksamista arvokkaassa mutta monesti erittäin raskaassa työssään. Omaishoitajista suuri joukko on naisia, jotka eivät jaksa pitää puoliaan eivätkä läheskään aina edes anoa näitä vapaapäiviä.

Vapaapäivän tuuraajaa ei aina saada kotiin. Moni omaishoitaja on huolissaan läheistensä hoidon laadusta niissä hoitopaikoissa, joissa omaishoidon asiakkaat viettävät omaishoitajan lomapäivät. Valitettavaa on, jos hoidettava läheinen on väliaikaishoitopaikasta pois tullessaan paljon huonomassa kunnossa kuin kotoa sinne mennessään.

Omaisten tekemiä yhteyden­ottoja ja valituksia ei oteta monestikaan todesta. Omainen turhautuu ja jättää lomapäivät väliin ja sinnittelee ympärivuorokautisessa työssään niin kauan kuin oma terveys kestää.

Lähihoitopaikkoihin on palkattava ammattitaitoisia ja motivoituneita hoitoalan ammatti­laisia, jotta kuntouttava- ja toimintakykyä edistävä hyvä hoito toteutuu.

Helsingin kaupungin kannattaa lisätä resursseja hoitopaikkojen laadun valvontaan eikä vähentää omaishoitajien määrää.

Omaishoito yhdistettynä ammattitaitoisesti toteutettuun väliaikaishoitoon tuo huomattavia säästöjä.

Sinikka Vepsä

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, Helsinki