OMAN ALANSA TUNTEVIA HOITOALAN AMMATTILAISIA PITÄÄ HYÖDYNTÄÄ SOTE -UUDISTUKSESSA

.Olen Tehy:n ammattiosasto 165:n jäsen ja alla vastaukseni Tehy:n  laatimaan neljään ponttiin, jotka näkyvät myös ammattiosastoni sivustolla.

Kommenttini Tehyn tavoitteisiin:

1. Hyvinvointiyhteiskunnan palvelulupaukseen pitää voida luottaa myös tulevaisuudessa

SOTE-ratkaisun on taattava tasavertainen hyvä hoito ja huolenpito kaikille. Terveyserot on saatava kaventumaan. Julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja pitää kehittää eikä ajaa alas. Sote-palveluja ei saa ulkoistaa monikansallisille yksityisille terveyspalveluiden tuottajille, jotka eivät maksa veroja Suomeen ja kotiuttavat voittonsa paratiisisaarille. Ikäihmisten laitoshoitoa ei voi enää vähentää, tarvitaan kunnallisia palvelutaloja ja muistisairaiden ryhmäkoteja kotihoidon lisäksi. Kotihoitoon tarvitaan lisää henkilökuntaa ikäihmisten turvallisen asumisen takaamiseksi. Hoitajien on saatava tehdä työnsä hyvin ja hyvän hoidon eettisten periaatteiden mukaisesti kaikissa sosiaali- ja terveydenhoitoalan työpaikoissa.

2. Sosiaali- ja terveysalan haasteet eivät ratkea koulutustasoa laskemalla

Allekirjoitan täysin Tehyn koulutustasonäkemyksen tulevalle hallitukselle. Koulutuksen pitää vastata työelämän tarpeita ja valtakunnallista suunnitelmallisuutta tarvitaan lisää. Vastuun selkeyttämiseksi on tärkeää, että terveysalan koulutuksen ohjaus ja rahoitus tulee yhdestä ministeriöstä.

3. Tuloksellinen toiminta sosiaali – ja terveysalalla edellyttää hyvää johtamista

Tarvitaan hyviä, osaavia sosiaali – ja terveydenhuollon arjen ja realistisen tilanteen tuntevia johtajia, jotta SOTE-uudistus onnistuu eikä johtajana toimiminen edellytä lääkärin koulutusta. Koulutettu hoitohenkilöstö tulee ottaa mukaan uudistuksiin ja päätöksentekoon. Päätöksenteko ei saa karata liian kauas suorittavasta työntekijäportaasta. Hyvä henkilöstöjohtaminen edesauttaa hyvän tuloksen saavuttamista. Turhaa byrokratiaa on karsittava.

4. Työ miesten ja naisten välisen tasa-arvon puolesta yhteiskunnassa jatkuu

Tehyn tavoite miesten ja naisten palkkaerojen kaventamiseksi hallituskaudella Suomessa on realistinen. Koulutetun hoitohenkilöstön, niin naisten kuin miesten, on saatava työn vaativuutta vastaava palkka. Perhevapaissa isien osuus toivottavasti lisääntyy, mutta näen tärkeänä sen, että se perustuu vapaaehtoisuuteen ja perheiden omaan tilanteeseen sovittaen. Työaikajoustomahdollisuuksia on lisättävä hoitoalalla pienten lasten vanhemmille niin isille kuin äideille.

 

 

 


Kommentit

Jätä kommentti