PERHEET TARVITSEVAT ENNALTAEHÄISEVÄÄ TUKEA. MIKSI TÄTÄ VÄHENNETÄÄN ?

 

Viime vuosina tietoomme on tullut useita surullisia perhesurmia. Perheiden tarve ennaltaehkäisevään tukeen on tiedostettu. Kuitenkin perheisiin kohdistuvaa tukea on vähennetty koko ajan ja lisää vähennyksiä on tulossa. Kovin ristiriitaista toimintaa.

Neuvolatoiminnassa raskauden seurantakäyntejä on karsittu. Ensimmäinen käynti äitiysneuvolassa on yhden tunnin mittainen. Seuraavat seurantakäynnit kestävät 30 minuuttia. Äitiys- ja lastenneuvolassa työskentelevällä terveydenhoitajalla on kontollaan pääkaupunkiseudulla keskimäärin 500 perhettä. Näistä odottavia äitejä keskimäärin 60 -80. Miten 30 minuutissa seuloo ne äidit ja perheet, jotka kipeimmin tarvitsisivat ennaltaehkäisevää apua? Todella haasteellinen tehtävä pystyä luoman luottamuksellinen, kiireetön tunnelma rutiinitoimenpiteiden lomassa, jotta asiakas uskaltaa avautua ja kertoa mahdollisista perheensä ongelmista.

Kouluterveydenhuoltoa karsittiin jo edellisen laman aikana. Kouluterveydenhoitajilla, kuraattoreilla ja psykologeilla on kädet täynnä työtä. Samaan aikaan yhteistyötä koulun, oppilaiden ja kodin välillä pitäisi lisätä. Lapsen, nuoren syrjäytymisvaaraan pitäisi puuttua mahdollisimman pian. Oikea aikaisesti aloitettu varhainen tuki ja yhteistyö koulun, moniammatillisen tiimin ja perheiden kanssa pitäisi aloittaa mahdollisimman varhain.

Päihdeperheet ja psykiatrisista ongelmista tarvitsevat perheet tarvitsisivat kiireellisimmin apua. Kuitenkin 2014 lopetettiin mm Mainiemen kuntoutumiskeskus, joka tarjosi apua juuri päihdeperheille. Mainiemeä käyttivät  paljon pääkaupunkiseudun kunnat ja Mainiemessä saattoivat päihdeperheiden lapset käydä mm koulua samaan aikaan kun vanhemmat olivat siellä hoidossa.

Helsingin kaupungin psykiatrisen perhetyön työntekijä otti minuun yhteyttä ja kertoi huolistaan. Helsingin kaupunki on ajamassa psykiatrista perhetyötä alas.  Henkilökunta on minimissään ja työskentelee äärirajoilla.  Ensi- ja turvakotienliiton toimintaan on kohdistettu säästötoimia.

Perheet tarvitsevat ennaltaehkäisevää apua. Tämän ovat myöntäneet asiantuntijat ja tätä viestiä viedään päättäjille. Kipeimmin apua tarvitsevat yksinhuoltaja- päihde- ja psykiatrisen avun tarpeessa olevat perheet. Lapsen tai nuoren huostaanotto tulee inhimillisesti ja taloudellisesti moninkertaisesti kalliimmaksi kuin edellä mainitut ennaltaehkäisevät tukitoimet. Miksi yhteiskuntamme toimii hölmöläistarinoiden  sankareiden lailla ?

Kommentit

Jätä kommentti