Raja on tullut vastaan varhaiskasvatuksen ja hoitoalan henkilöstön työssä joustamiselle

Ammattitaitoista henkilöstöä on vaikea saada paitsi vaativiin erikoissairaanhoidon yksiköhin niin myös kotisairaanhoitoon, vanhustenhoitoon, lastensuojeluun kuin varhaiskasvatuksenkin puolelle. Eri puolella pääkaupunkiseutua on useiden kymmenien työntekijöiden jatkuva haku näihin tehtäviin. Päättäjien olisi pitänyt herätä jo aikaa sitten (Hs.24.1.19 Millariikka Rytkönen ja Kirsi Silanpää) kirjoittavat aivan oikein. Nuoret alalle valmistuvat työntekijät ovat työhön tullessaan motivoituneita ja alastaan innostuneita. Valitettavasti muutaman vuoden työrupeaman jälkeen moni nuori hakeutuu ja kouluttautuu muihin tehtäviin.

Työntekijöiden henkilöstökyselyissä etenkin hoitohenkilökunnan osalta on noussut useina vuosina  esille työstressin, työmäärien lisääntyminen yli sietokyvyn, työn eettinen kuormittuminen on lisääntynyt, väkivallan uhka sekä koettu väkivalta asiakkaiden taholta on lisääntynyt. Valitettavasti myös syrjimistä ja kiusaamista koetaan työyhteisöissä enenevissä määrin. Työolojen ja työyhteisöjen ilmapiirin parantaminen on otettava vakavasti.

Monellako miesvaltaisella alalla suostumaan tekemään pitkää päivää kun työkaveri on sairastunut eikä sijaista saada tilalle? Jatkuva joustaminen ja kohtuuttomat työmäärät uuvuttavat. Yksinhuoltajaäideille hoitotyö on erittäin haasteellista, koska päiväkodista lapset on haettava pois tiettyyn aikaan ja ympärivuorokautisia päiväkoteja on liian vähän.

Helsingissä on suunnitteilla  nyt jättimäisiä jopa 350 lapsen päiväkoteja. Suuri ei ole aina kaunista. Nämä jättimäiset päiväkodit ovat kuormittavia paitsi pienille, aroille lapsille myös varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Työntekijöiden sairastuessa, henkilöstöä siirrellään ryhmästä toiseen. Hoitajat eivät tunne lapsia eivätkä lapset hoitajia. Melutaso kuormittaa kaikkia ja sairastavuus tulee olemaan suurta niin lasten kuin työntekijöidenkin keskuudessa näissä jättiyksiköissä. Uusia ratkaisuja mietittäessä pitää joka alalta olla käytännön työntekijöitä mukana suunnittelutyössä alusta asti, jotta ylilyönneiltä vältytään.

Palkankorotukset eivät yksinään auta ellei muutosta saada aikaiseksi henkilöstökyselyssä esiin nousseisiin epäkohtiin. Lisää henkilöstöresursseja tarvitaan kiireesti niin sosiaali- ja terveydenhuoltoon samoin kuin varhaiskasvatukseen, jotta työntekijät jaksavat vaativassa työssään ja nuoria saadaan kouluttautumaan näille aloille.

Helsingissä 25.1.2019