Terveyskeskuksia pikemminkin kehitettävä

Terveyskeskuksia tarvitaan !

Toimivan työterveyshuollon ulkopuolella on 3,5 miljoonaa suomalaista(Pekka Puska HS 13.2) Samaan aikaan kuntapäättäjät miettivät terveyskeskusten karsimista kovalla kädellä.
Terveyskeskuksia pitää päinvastoin kehittää. Tarvitaan lisää lääkäreiden, sairaan – ja terveydenhoitajien virkoja työmäärien kohtuullistamiseksi. Uusien lääkäreiden ja hoitajien kunnollista perehdytystä. Toimiva hoitaja-lääkärimalli säästää lääkärin aikaa. Tarvitaan yhteinen, tehokas ajanvaraus- ja potilastietojärjestelmä, erikoislääkäreitä, kunnolliset työvälineet , työtilat, työaikajoustojen mahdollisuus , hyvä työyhteisö ja mahdollisimman vähän jäykkää hierarkiaa . Kannattaa panostaa myös terveyskeskusten tarjoamien työterveyspalveluiden kehittämiseen ja resurssien lisäämiseen. Tämä nostaisi terveyskeskusten statusta ja helpottaisi ainakin täällä Helsingissä kunnan työntekijöiden mahdollisuutta hakeutua hoitoon lähimpään terveyskeskukseen Helsinginkadulla sijaitsevan työterveyshuoltokeskuksen sijasta. Helsingin ei pidä ostaa työterveyshuoltopalveluita pääomasijoittajien omistamilta lääkäriasemaketjuilta, joiden veroja ei makseta Suomeen.
SOTE uudistuksen tarkoitus oli ymmärtääkseni parantaa perusterveydenhuollon palveluita ja saatavuutta eikä heikentää niitä? Kunnallisena työntekijänä olin jäävi SOTE-lautakuntaan. Nykyisissä suunnitelmissa näkyy selkeästi se, että lautakunnassa istuu useita yksityisten lääkäriasemaketjujen ammattilaisia. Tätä menoa terveyserot jatkavat kasvuaan käsi kädessä tuloerojen kanssa.

Sinikka Vepsä
Osastonhoitaja, SDP varavaltuutettu ,Helsinki

Mielipiteeni julkaistu 15.2.2013 HS:ssa, jätetty pois lainaukseni Pekka Puskan artikkelista HS:ssa 13.2.13, joka innosti minut kirjoittamaan. Artikkelista jätetty myös pois puoluekantani ja se, että olen varavaltuutettu. Otsikon Hs oli muuttanut. Yön yli nukuttuani , loppuun olisin lisännyt: Koko maassa valtuustoissa ja lautakunnissa istuu useita yksityisten lääkäriasemaketjujen ammattilaisia.Virkoja ei enää Helsingissä myöskään ole, ne ovat vakansseja.

Kommentit

Jätä kommentti