Vanhustenhuollossa, niin laitos- kuin kotihoidossa hoitajien työmäärä on kohtuuton

Alla on 20.8.2012 Hs:ssa  julkaistu mielipidekirjoitukseni alkuperäisenä. Haluan korostaa, että arvostan suuresti hoitoapulaisten ja avustavien työntekijöiden työpanosta vanhustenhuollossa. Heitä ei vain tule laskea mukaan henkilöstömitoitukseen kuten ei osastonhoitajiakaan, jotta henkilöstömitoitussuositus toteutuu arjessa.

Vanhusten hoito , etenkin muistisairaiden asiakkaiden hoito vaatii vankkaa ammattitaitoa, tietoa ja osaamista .  Tänä päivänä Helsingissä kotihoidon asiakkaina on paljon yksin asuvia, eriasteisista muistihäiriöistä  kärsiviä vanhuksia. Heille tulee taata turvallinen hoito. Tämän onnistumiselle hoitohenkilöstön luotettavuus on ensiarvoisen tärkeä asia.
HS:ssa 16.8.2012 kirjoitettiin Helsingin Kustaankartanon tilanteesta. Kaksi hoitajaa aamuvuorossa ja kaksi iltavuorossa. Hoitajat voivat olla joko lähi- tai sairaanhoitajia.
Artikkelissa esimies toteaa, että kyseisen muistisairaiden osaston hoito on vaativaa.

En ihan ymmärrä miten ammattitaitoinenkaan hoitaja pystyy paljon hoitoa vaativalla 12 muistisairaan osastolla selviämään toisen hoitajan työparina muuta kuin juuri perushoidosta eikä kovin hyvin siitäkään? Muistisairaat asukkaat tarvitsevat jatkuvaa ohjausta, auttamista ja valvontaa. Liiasta ”passaamisesta” ei todellakaan ole pelkoa. Kaikkien jäljellä oleva toimintakyky hyödynnetään ja sitä tuetaan hoidossa. Passaamispuheet ovat törkeää ammattitaitoisen hoitohenkilöstön aliarvioimista.

Ammattitaitoiset hoitajat ahdistuvat niin vanhusten laitoshoidossa kuin kotihoidossa siitä, että joutuvat tekemään oman työnsä jatkuvassa kiireessä. Uupumusta aiheuttaa se, ettei omaa työtä voi tehdä niin hyvin kuin haluaisi. Aikaa on nippanappa pesujen, ruokailujen ja lääkkeenhoidon suorittamiseen.
Neljän osaston yhteisen osastonhoitajan aika menee työvuorosuunnitteluun,  sairasloma- ja muiden lomasijaisten etsimiseen. Esimiehestyölle ei jää riittävästi aikaa. Lähiesimiehet ovat tänä päivänä myös uupuneita.

Avustavaa hoitohenkilökuntaa tarvitaan, mutta ei muun koulutetun henkilöstön kustannuksella.
Hoitoapulaisia ja lyhyen koulutuksen saaneita kotihoidonavustajia samoin kuin esimiehiä ei saa laskea henkilöstömitoitukseen. Lyhyen koulutuksen saaneille avustajille on oltava myös vastaavanlaiset soveltuvuustestit kuin sairaanhoitajille ja lähihoitajille. Rikosrekisterin tarkistamistakaan en pidä pahana, sillä onhan kyse työntekijöistä, jotka työskentelevät vanhusten kanssa joko vanhuksen kotona tai laitoksessa.

Sinikka Vepsä, osastonhoitaja Helsinki

Kommentit

Jätä kommentti