Yksityisten palveluntuottajien jonottamattomiin sairaanhoitopalveluihin ei Suomessa ole varaa

Lääkäriliitto toiminnanjohtajansa johdolla kannattaa julkisten terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden yksityistämistä, mihin Suomella ei ole varaa. Työterveyshuoltopalvelut ovat tänä päivänä jo keskittyneet yksityisille palveluntuottajille. Yksityisille lääkäriasemaketjuille työterveyshuoltopalvelut ovat oikea rahasampo. Lisäksi toiminta on on tehotonta, koska yksityisillä työterveyshuollon palveluntuottajilla ei ole riittävästi kiinnostusta paneutua lakisääteisen työterveyshuollon kehittämiseen ja toteuttamiseen . Sairaanhoidon tarjontaa on lisätty, koska se tuottaa laboratorio- ja röntgentutkimuksineen helposti rahaa lääkäriasemaketjuille. Työpaikkaselvitykset ja kokonaisvaltainen työolojen kartoitus vaatii työterveyshuoltoon erikoistuneen moniammatillisen tiimin osaamista ja aikaa. Päivystysvastaanoton pito on nopeaa toimintaa. Hymynaamoja on helppo jakaa kun keikkalääkärin vastaanotolle pääsee flunssaisena alta aikayksikön.(HS 19.10). Sen sijaan lääkäriltä ja työterveyshoitajalta vaatii paljon enemmän työterveyshuollon osaamista useiden hengitystieinfektioiden taustalla olevan mahdollisen työperäisen syyn selvittäminen. Huolella tehdyssä lakisääteisessä työpaikkaselvityksessä olisi kiinnitetty huomiota siihen, että koulujen ilmanvaihto suljetaan yöksi energian säästämiseksi. Tällä ennaltaehkäisevällä työterveyshuoltotoiminalla olisi estetty lapsien tai koulun työntekijöiden homeelle altistuminen ja siitä aiheutuneet sairastumiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ( THL) 3.10. julkaisema aloite työterveyshuollon keskittymisestä perustehtäväänsä on perusteltu. Juha Tuominen (HSMielipide 24.10 ) sanoo ettei meillä ole varaa pitää kiinni vanhoista toimintamalleista. Työterveyshuollon lakisääteistä , ennaltaehkäisevää toimintaa pitää päinvastoin kehittää kuten Työterveyslaitoksen asiantuntijat Vainio,Mäkitalo ja Martimo esittävätkin .( HS Mielipide 19.10.) Perusterveydenhuollon avopalveluiden yksityistäminen tulee kalliimmaksi kuin kunnallisten terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden kehittäminen.

Sinikka Vepsä, terveydenhoitaja Helsinki
sdp-varavaltuutettu

Kommentit

Jätä kommentti