Sinikka Vepsä

Kategoria: Blogi

Tyhistä toimistotiloista saisi toimivia ryhmäkoteja vanhuksille

Blogi

Vanhustenpalvelut pitää saada kuntoon koko maassa (Mielipidekirjoitukseni Helsingin Sanomissa 11.8.2018) Olemme saaneet lukea ikäihmisten hoidon puutteista säännöllisesti jo vuosia ilman että asiassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sote- ja maakuntauudistusta odotellessa vanhuspalvelut pitää saattaa kuntoon koko maassa. Kotihoidon keinoin huonokuntoisten asiakkaiden tarpeisiin ei pystytä vastaamaan. Kotihoidon työntekijöiden lisääminen ei yksistään riitä. Tarvitaan kiireesti lisää muistisairaiden ryhmäkoteja ja tuettua palveluasumista. Pääkaupunkiseudulla tyhjistä toimistotiloista saataisiin nopeastikin toimivia ryhmäkoteja, mikäli niin halutaan. Kotihoitoa kehitetään nyt kustannussäästöt … Lue lisää

Yksintyöskentely ja kiire kysyvät kotihoitajilta voimia

Blogi

Mielipidekirjoitukseni Helsingin Sanomissa 20.01.2018 Kotihoito on vaikeuksissa kaikkialalla pääkaupunkiseudulla Kaupunkisivujen jutussa (HS 9.1.) pahoiteltiin sitä, kun kotihoidon asiakas­lista oli löytynyt jalkakäytävältä Helsingin Lauttasaaressa. Tietoturvan perehdytyskoulutusta luvattiin lisätä. Tietoturvan perehdytyksestä ei ole apua siihen, että 12–18 ­iltakäyntiä matkoineen on yksinkertaisesti liikaa niin vakituisille hoitajille kuin keikkatyötä tekevillekin. Hoitaja liikkuu yksin reppu selässä. Hänellä käsissään iso avainnippu ja asiakaslista, jonka avulla on löydettävä tuntemattomien ihmisten koteihin. Pimenevässä illassa osoitteita voi olla vaikea tihrustaa paperista, … Lue lisää

Raja on tullut vastaan varhaiskasvatuksen ja hoitoalan henkilöstön työssä joustamiselle

Blogi

Ammattitaitoista henkilöstöä on vaikea saada paitsi vaativiin erikoissairaanhoidon yksiköhin niin myös kotisairaanhoitoon, vanhustenhoitoon, lastensuojeluun kuin varhaiskasvatuksenkin puolelle. Eri puolella pääkaupunkiseutua on useiden kymmenien työntekijöiden jatkuva haku näihin tehtäviin. Päättäjien olisi pitänyt herätä jo aikaa sitten (Hs.24.1.19 Millariikka Rytkönen ja Kirsi Silanpää) kirjoittavat aivan oikein. Nuoret alalle valmistuvat työntekijät ovat työhön tullessaan motivoituneita ja alastaan innostuneita. Valitettavasti muutaman vuoden työrupeaman jälkeen moni nuori hakeutuu ja kouluttautuu muihin tehtäviin. Työntekijöiden henkilöstökyselyissä etenkin hoitohenkilökunnan osalta … Lue lisää

Jakomäen eikä muidenkaan lähikirjastojen henkilökuntamääriä ja aukioloaikoja  saa supistaa

Blogi

Mielipidekirjoitukseni julkaisttin Helsingin Alueuutisissa Valtuustonkokouksessa (29.8.2018 )moni meistä valtuutetuista ylisti Jakomäen Sydämen rakennushanketta, joka on tulevaisuudessa todella tärkeä päätös alueen kehityksen kannalta. Nyt samaan aikaan ollaan vähentämässä alueen kirjaston resursseja. Kirjaston henkilökunta on tehnyt hyvää työtä luodessaan ajan myötä luottamukselliset suhteet alueen monesti melko haastaviin ja moniongelmaisiin asukkaisiin. Jakomäen kirjasto on Helsingin kirjastoista yksi vaativampia työpaikkoja. Nyt vuosien työ luottamuksen saavuttamiseksi valuu hukkaan, jos henkilöstövähennykset toteutuvat suunnitellusti. Kirjaston henkilöstöresursseja on vähennetty jo … Lue lisää

Onko satojen miljoonien eurojen Apotista hyötyä, jos asiakkaiden tietoihin ei ehditä perehtyä ?

Blogi

Mielipidekirjoitukseni  Hs:ssa 25.8.2018 Onko satojen miljoonien eurojen  Apotti- hankkeesta tai yhtään mistään muusta yhteisestä tietojärjestelmästä  mitään hyötyä, jos hoitava taho ei tutustu niihin ennen asiakkaiden hoitoa? Kohdallani on kokemuksia niin 92-vuotiaan kuin 26-vuotiaan lähiomaiseni hoidosta .Tiedonsiirto ontuu todella pahasti hoitavan tahon sisällä. Tieto ikäihmisen muistisairaudesta tulee yllätyksenä olkapäämurtumahoidon yhteydessä vaikka kaikki tiedot pitäisi löytyä tietojärjestelmistä. Keuhkokuumeen hoidon yhteydessä taas pari kuukautta sitten olleen murtumahoidon sairaalajakson tiedot eivät saavuta hoitavaa tahoa. Nuoresta ihmisestä … Lue lisää

Hygienihaalareiden käyttö on harvinaista vanhustenhoidossa ja siihen tarvitaan lupa asiakkaalta tai omaiselta ja lääkäriltä ja sen tarpeellisuutta arvoidaan säännöllisesti

Blogi

Mielipiteeni julkaistu Hs:ssa 21.10.16 Kotimaansivuilla kirjoitettiin (HS 20.10.16) raflaavasti, että vanhuksia suljetaan haalareihin. Kustaankartanon johtaja Leena Pohjola totesi ­jutussa, että heidän palvelu­keskuksessaan haalaria käytetään vain poikkeuksellisesti tilanteissa, joissa ihminen muuten vau­rioittaa itseään. Yleensä ottaen haalaria käytetään myös lähinnä vain, jos asukas jatkuvasti tuhrii ulosteella tai virtsalla ja hänellä kasvaa eritteissä jokin sairaalabakteeri. Kokemukseni mukaan haalarin käytöstä sovitaan hoitoneuvottelussa. Jos asukas osaa vastata, lupa kysytään häneltä ­itseltään, tai lupa kysytään hänen omaiseltaan samoin … Lue lisää

Kansalaisen velvollisuus

Blogi

Valtakunnan politiikassa kuohuu parhaillaan. Koko alkuviikko on eletty jännityksessä hajoaako hallitus vai eikö hajoa. Blogini kautta haluan kiittää vielä kerran kaikkia äänestäjiäni kuntavaaleissa saamastani luottamuksesta. Olin Helsingissä saamallani 1129 äänellä kuudes demarivaltuutettu kahdestatoista valitusta. Kaksinkertaistin äänimääräni ensimmäisten kuntavaalieni jälkeen. Iso kiitos kuuluu kaikille teille sekä pienelle , mutta sitäkin ahkerammalle tukijoukolleni.Olen työssä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa vanhuspalveluissa , joten olen jäävi valitettavasti toimimaan luottamushenkilönä omalla osaamisalueellani. Minut nimitettiin 7.6.2017 kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten … Lue lisää

OMAISHOITAJAT SÄÄSTÄVÄT KUNTIEN RAHAA

Blogi

Helsingin kaupunki arvioi omaishoitajien lakisääteisen vapaapäiväoikeuden laajentamisen lisäävän kustannuksia ja esittää omaishoitajien kriteerien tarkistamista (HS Mielipide 15.1.). Kuitenkin Kelan tutkimuksen mukaan esimerkiksi vanhuksen omaishoito tuo säästöä 20 000 euroa henkilöä kohden vuodessa. Ilman omaishoitoa yli 70-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden menot olisivat kaksinkertaiset. Lakisääteinen vapaapäivä­oikeuden laajentaminen tuo huomattavia säästöjä tullessaan, jos sillä lisätään omaishoitajien jaksamista arvokkaassa mutta monesti erittäin raskaassa työssään. Omaishoitajista suuri joukko on naisia, jotka eivät jaksa pitää puoliaan eivätkä läheskään aina … Lue lisää

Muistisairas yksin asuva vanhus voi olla turvallisuusuhka koko taloyhtiölle

Blogi

Hannele Törrönen( Hs Mielipide13.2.) kirjoitti totuudenmukaisesti huonokuntoisten usein hyvin muistisairaiden ikäihmisten kotona elämisestä . Kotihoidon maksimikäynnitkään eivät pysty poistamaan sitä turvallisuusuhkaa, minkä tämä muistisairas asukas tahtomattaan aiheuttaa itselleen sekä ympäristölleen. HS:ssa (13.2.) luin 80-vuotiaan vanhuksen Espoosta kuolleen huoneistopalossa kerrostalossa. Pitäisi tehdä tilastoa (jos sellaista ei ole) kuinka monta työtehtävää Helsingin Pelastuslaitoksella on ollut yli 65-vuotiaiden helsinkiläisten asunnoissa. Kotihoito joutuu monesti poistamaan sulakkeet muistisairaan asukkaan hellasta, jottei sen käyttö ole enää omatoimisesti mahdollista. … Lue lisää