Vaaliteemat

Vaaliteemojani ovat

  • Eduskunnan tehtävänä on taata hyvä hoito ja huolenpito kaikille
  • Ikäihmisten hoitoon tarvitaan kipeästi lisää työntekijöitä. Tarvitaan lisää tuettua palveluasumista sekä ryhmäkoteja muistisairaille ihmisille
  • Koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava huomattavasti nykyistä enemmän
  • Nuorten itsenäistymistä, koulutusta, asumista ja työllistymistä pitää tukea entistä paremmin
  • Ilmastonmuutos on otettava vakavasti ja se vaatii meidän kaikkien panostusta