Sinikka Vepsä

Vaaliteemat

Kunnallisvaaliteemani ovat

 • Lisää inhimillisyyttä päätöksentekoon
 • Pidetään kaikki mukana
 • Turvataan hyvä arki ja hoito kaikille

Terveys ja turvallisuus

 • hyvä hoito kuuluu kaikille
 • ikäihmisten turvallinen hoito ja asuminen taattava
 • muistisairaille enemmän ryhmäkoteja
 • kotihoitoon lisää hoitajia
 • omaishoitajille tukea
 • julkisia terveyspalveluja kehitettävä
 • homekoulut ja -päiväkodit korjattava välittömästi

Osallisuus

 • Helsinkiä kehitettävä yhteistyössä kuntalaisten kanssa
 • maksuttomia kulttuuri- ja liikuntapalveluja lisättävä
 • kaikille lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuudet
 • koulukiusaamiseen puututtava heti
 • joukkoliikenne maksuttomaksi eläkeläisille

Asuminen

 • asumiskustannukset kohtuullisiksi
 • lisää asuntoja täydennysrakentamisella ja hyödyntämällä tyhjiä toimistotiloja
 • nuorille lisää tukiasuntoja

Viheralueet

 • Helsingin viheralueet säilytettävä
 • keskuspuistoa suojeltava
 • Malmin lentokenttä säilytettävä toimivana viheralueineen
 • liikuntapuistoja ikäihmisille